Haber Detayı
23 Ağustos 2014 - Cumartesi 21:37
 
5434 Sayılı Kanuna Göre Adi Malullük
5434 Sayılı Kanuna Göre Adi Malullük
Mevzuat Haberi


MADDE 46– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

44 üncü maddede yazılı malullük 45 inci maddede gösterilenler dışında kalan sebep ve 

hallerden doğmuş olursa (adi malullük) ve bunlara uğrayanlara da (adi malul) denir. 

MADDE 47– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan hastalıkları kanunlarında 

tayin edilen müddetlerden fazla devam edenler, hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş 

sebeplerine göre (adi malul) veya (vazife malulü) sayılırlar. 

Fiili hizmet müddetleri ne olursa olsun çeşitli hizmetliler için bu müddetler en çok 2 

aydır.(1) 

Kanunlarında yazılı müddetlerden evvel geçen hastalıkların en çok bir yıl içinde 

nüksetmeleri halinde yukarda ki hükümler eski ve yeni hastalık müddetleri toplamına göre 

uygulanır. 

Tedavisi imkansız olduğu raporla belirtilen hastalıklara uğrayanlar hastalıklarının 

mahiyet ve doğuş sebeplerine göre yukarda ki müddetlerin bitmesi beklenmeksizin rapor 

tarihinden itibaren (adi malul) veya (vazife malulü) sayılırlar. 

MADDE 48– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Vazife malullükleri: 

a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan; 

b) Kanun,tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan; 

c) Yasak fiilleri yapmaktan;                                                          

(1) 8/7/1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası "Geçici Madde 140" 

olarak değiştirilen Geçici 8 inci madde ile, personel kanunlarına tabi olmayan Sandık iştirakçilerinin hastalık 

izin süreleri hakkında 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin uygulanacağı hükme bağlandığından bu 

fıkranın uygulanma imkanı kalmamıştır.  25/132

ç) İntihara teşebbüsten; 

d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar 

yapmak maksadından; 

doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında (adi malullük) hükümleri uygulanır. 

 MADDE 49– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Vazife malullükleri, doğdukları tarihlerden itibaren en çok bir yıl içinde, iştirakçiler 

veya bunların ana, baba, karı, koca, çocuk, kardeş veya kurumları tarafından yazı ile Sandığa 

bildirilir. Bildirilmediği takdirde bu malullüklere uğrayanlar hakkında (adi malullük) 

hükümleri uygulanır. 

Erler için bu müddet bir buçuk yıldır. 

Bu müddetler hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında (vazife 

malullüğü) hükümleri uygulanacaklar için 47 nci maddede sözü geçen müddetlerin sonundan, 

hastalıklarının tedavisi imkansız olduğu anlaşılanlar için buna ait olarak verilen raporlarında 

yazılı tarihlerden, esirlik ve gaiplik hallerinde ise bu hallerin sona erdiği tarihlerden başlar. 

Haklarında adi malullük muameleleri uygulananlar bu tarihten itibaren bir yıl içinde 

malullüklerinin vazife malullüğü olduğunu yazı ile Sandığa bildirerek muamelenin 

düzeltilmesini isteyebilir. 

(Ek: 1/4/1998 - 4354/1 md.) Yukarıdaki süreleri geçirenlerden, T.C. Emekli 

Sandığına yazı ile başvuranlara, vazife malullüklerini belgelemeleri ve müstahak olmaları 

şartıyla müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren vazife malullüğü aylığı bağlanır. 

Bunlara geçmiş süreler için aylık, aylık farkı ve emekli ikramiyesi veya farkı ödenmez. 

 MADDE 50– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(3/3/1954 tarihli ve 6311 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

İştirakçilerin her çeşit malullükleri ve ihtisasa taallük eden hastalıklar kuruluşu tam 

olan hastanelerin sıhhi heyetlerinin raporu ile belirtilir. Şu kadar ki, bu hastanelerin 

bulunmadığı yerlerde bu raporlar en az üç hekimi bulunan mahalli hastaneler tarafından da 

verilebilir. 

Bu kabil hastaneler de bulunmazsa iştirakçilerin her çeşit malullükleri birisi 

malullüğün taallük ettiği ihtisası haiz olmak üzere en az üç hekim tarafından birlikte verilecek 

raporlarla tespit edilir. Bu hekimlerin ikisinin 12 nci maddenin 1 işaretli fıkrasında yazılı 

kurumların hekimleri olmaları ve bunlardan birisinin varsa iştirakçinin (54 ve 61 inci 

maddelerde yazılı olanlar hariç) bağlı bulunduğu kurumun hekimi olması şarttır. Bu hekimleri 

iştirakçinin bağlı olduğu kurumlar gösterir. 

Hastanın bulunduğu yerde yukardaki fıkralarda yazılı hastane veya aynı şartları haiz 

hekimler bulunmaz ve hastanın da en yakın kuruluşu tam olan hastanenin bulunduğu yere 

gidecek durumda olmadığı idari tahkikatla anlaşılırsa bu takdirde 12 nci maddenin I işaretli 

fıkrasında yazılı kurumların hekimi tarafından verilen rapor nazara alınır. Ancak, Sandık, 

mahallinde hastayı muayene ettirmek ve neticesine göre muamele yapmak hakkını muhafaza 

eder. Vazife malullüklerinin harp veya iç tedip hareketlerinden doğması halinde bunların 

doğuşlarına sebep olan hadiselerden sonra iştirakçilerin gönderildikleri askeri hastanelerin 

raporlarıyla tespit edilir. 

 MADDE 51– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Vazife malullüklerinin vazifeden doğmuş olduklarının raporla anlaşılamaması halinde 

bunların 45 inci maddedeki sebep ve şartlar altında doğduğu ve 48 inci maddedeki hallerin de 

bulunmadığı tüzükte gösterilecek usul ve belgelere göre belirtilir.  26/132

 MADDE 52– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Vazife malullükleri 6 derecedir. Bu malullüklerin nevileriyle dereceleri tüzükle 

belirtilir. Tüzükte gösterilenler dışında görülecek malullüklerin hangi dereceye girecekleri 

sağlık kurulunca tayin olunur. 

 ONALTlNCI KISIM 

Adi Malullük Aylığı 

 MADDE 53– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Adi malullük aylığı, fiili hizmet müddetleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan 

iştirakçilerin fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre ve malullük dolayısıyla 

vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 inci maddenin (g) 

fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gösterilen 

nispetlerde bağlanır (1) 

Fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl 

kesirlerinin her ayı için adi malullük aylığı bağlanmasında esas tutulan vazife aylık veya 

ücreti tutarlarının % 1 inin 12 de biri adi malullük aylığına ayrıca eklenir.(2) 

Bağlanan aylıkların elli kuruştan aşağı kesirleri elli kuruşa elli kuruş ve daha fazla 

kesirleri liraya çıkarılır.(3) 

(Ek fıkralar: 22/6/1956 - 6741/1 md.) 

Asgari beş sene emekliliğe esas bir hizmette bulunmak şartıyla tedavisi gayri mümkün 

bir maluliyete duçar olup herhangi bir şekilde kazanç ve başkasının yardımı olmaksızın 

idamei hayat imkanı kalmayan adi malullere; Mezkur kanunun 48 inci maddesinde yazılı 

hususlar nazarı dikkate alınmak suretiyle" 15 sene fiili hizmeti bulunan maluller gibi maaş 

tahsis olunur. 

Ancak, bu maaşlar dul ve yetimlere intikal etmez. 

 MADDE 54– (Mülga: 31/5/2006-5510/106md.) 

(8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

88 inci madde gereğince emekli kesenekleri geri verilmemiş olanlardan 61 yaşını 

doldurmadan evvel adi malul durumuna girenlere 53 üncü madde esaslarına göre adi malullük 

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 5434, Sayılı, Kanuna, Göre, Adi, Malullük
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Anketler
Gaziler Kaç Gün Prim Gününde Emekli Olmalıydı?
Anketler
Gazilerin 2. Emekliliğini Nasıl Yorumlarsınız?
Anketler
Sitemizin Çalışmalarını Nasıl Buldunuz?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
60
0
3
9
17
29
2
Trabzonspor
58
0
3
10
16
29
3
Sivasspor
53
0
6
8
15
29
4
Galatasaray
52
0
5
10
14
29
5
Beşiktaş
50
0
9
5
15
29
6
Alanyaspor
48
0
8
9
13
30
7
Fenerbahçe
46
0
9
7
13
29
8
Göztepe
38
0
11
8
10
29
9
Gaziantep FK
38
0
10
11
9
30
10
Antalyaspor
37
0
10
10
9
29
11
Kasımpaşa
35
0
14
5
10
29
12
Gençlerbirliği
32
0
14
8
8
30
13
Denizlispor
32
0
14
8
8
30
14
Yeni Malatyaspor
29
0
15
8
7
30
15
Çaykur Rizespor
29
0
16
5
8
29
16
Kayserispor
28
0
15
7
7
29
17
Konyaspor
27
0
12
12
5
29
18
MKE Ankaragücü
25
0
15
10
5
30
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı